எஸ்பிஐ மற்றும் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி இரண்டையும் தனியார்மயமாக்கப் போகிறதா? NITI Aayog பட்டியலில் எந்தெந்த வங்கிகள் உள்ளன?

NITI Aayog

NITI Aayog latest news 2022-23 NITI Aayog latest news: இரண்டு பெரிய வங்கி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒரு பொது காப்பீட்டு நிறுவனத்தை தனியார்மயமாக்கும் முயற்சியில் …

Read more