ரூ.2,08,700/- ஊதியத்தில் NIELIT மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2022 | Scientist nielit recruitment 2022 in tamil

Scientist nielit recruitment 2022 in tamil
Scientist NIELIT recruitment 2022 in tamil: தேசிய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமானது வேலைவாய்ப்பு குறித்த புதிய அறிவிப்பினை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. இதில் காலியாக ...
Read more

NIELIT- இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் ரூ.72,000/- முதல் ரூ.1,20,000 ஊதியத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2022 | NIELIT recruitment 2022 tamil

NIELIT recruitment 2022 tamil
NIELIT recruitment 2022 tamil: (NIELIT) தேசிய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமானது வேலைவாய்ப்பு குறித்த புதிய அறிவிப்பினை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. இதில் காலியாக உள்ள ...
Read more