ஔவையாரின் வாழ்க்கை வரலாறு | History of avvaiyar in Tamil

History of avvaiyar in tamil
History of avvaiyar in Tamil | Avvaiyar patri kurippu in Tamil என பாடியதிலிருந்து ஔவையின் தத்துவத்தைப் பற்றி அறியலாம்.
Read more