மக்கள் ஜனாதிபதி APJ அப்துல் கலாமின் வாழ்க்கை வரலாறு | Apj abdul kalam biography in tamil

Apj abdul kalam biography in tamil
முன்னுரை Apj abdul kalam biography in tamil: பெரியவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பிறப்பதில்லை. அவர்கள் ஒரு நூற்றாண்டிற்கு ஒருமுறை பிறந்து, பல்லாயிரம் வருடங்களாக நினைவுகூரப்படுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ...
Read more