இந்தியாவின் கல்வி அமைச்சர்களின் பட்டியல் (1947-2022) | Education Ministers of India in tamil

Education Ministers of India in tamil
Education Ministers of India in Tamil: சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு கல்வியறிவு விகிதம் தற்போதைய ஆண்டுகளில் 12% இல் இருந்து 75% ஆக அதிகரித்துள்ளது. இந்தியா, சுதந்திரத்திற்குப் ...
Read more