பகவத் கீதை பொன்மொழிகள் : மன ஆற்றல் அதிகரிக்க உதவும்  | Bhagavad gita quotes in tamil

Bhagavad gita quotes in tamil
Bhagavad gita quotes in tamil : பகவத் கீதை மகாபாரதத்தின் ஒரு பகுதி. பகவத் கீதை கடவுளின் பாடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த புத்தகம் உலகின் ...
Read more