முருகனின் அறுபடை வீடுகள் என்னென்ன? அதன் தனிசிறப்புகள் | Arupadai veedu list in tamil

Arupadai veedu list in tamil

Arupadai veedu list in tamil: நமக்கு முருகன் என்றாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது அழகும், அறிவும் சேர்ந்த உருவம்தான் நம் கண் முன் வந்து நிற்கும். …

Read more