வரலாறு: அக்ஷய பாத்திரம்(அட்சயப் பாத்திரம்) | Akshaya pathram in tamil

Akshaya pathram in tamil

Akshaya pathram in tamil: அட்சயப் பாத்திரம் என்பது இந்து புராணங்களின்படி, தர்மனுக்கு சூரிய பகவான் கொடுத்தாகும். இந்தப் பாத்திரத்தில் உணவு இட்டால், எடுக்க எடுக்க கொடுக்கும் …

Read more