1 சென்ட் என்பது எத்தனை சதுர அடி? முழுவிளக்கம் | 1 cent to square feet in tamil

1 Cent to Square Feet in Tamil: நீங்கள் நிலம் மற்றும் வீடு வாங்கும் போது பல வகையான இடங்கள் கிடைக்கும். குறிப்பாக சதுர வடிவம், மூன்று பக்க, நான்கு பக்க, மேலும் முக்கோண வடிவில் இடம் அமையும். இதை அளவிடுவது சற்று கடினமாக இருக்கும். இப்பொழுது நாம் நான்கு பக்கம் அளவு கொண்ட இடம் மற்றும் ஒரு சென்ட் என்பது எத்தனை சதுர அடி என்பதையும் இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.

1 cent to square feet in tamil
1 cent to square feet in tamil

1 Cent to Square Feet in Tamil | One Cent How Many Square Feet?

 • 1  சென்ட் = 435.56 சதுர அடி ஆகும்.
 • 1 சதுர அடி = 0.00229589494 சென்ட்கள் ஆகும்.

சென்ட் என்றால் என்ன? | What is Cent?

ஒரு சென்ட் என்பது மாநிலங்களின் தென் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் நில அளவீட்டின் பரப்பளவாக கருதப்படுகின்றது. இது ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா மற்றும் கேரளா மாநிலங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

இது பெரும்பாலும் சொத்து உரிமையாளர்களால் ரியல் எஸ்டேட் சந்தை பரிவர்த்தனை செயல்முறைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. சென்ட் தவிர, மாநிலங்கள் குந்தா, கிரவுண்ட் மற்றும் அனகானம் அலகுகளையும் அளவீட்டுக்கு பயன்படுத்துகின்றனர். ஒரு சென்ட் என்பது ஒரு ஏக்கரில் நூறில் ஒரு பங்கிற்கு சமம் என்பதனால், நிலத்தின் பரப்பளவை அளக்க இது பயன்படுகின்றது.

சதுர அடி என்றால் என்ன? | What is Square Feet?

சதுர அடி என்பது நிலத்தின் பரப்பளவினை அளவிட பயன்படும் அளவீடு அலகு ஆகும். Imperial and United States வழக்கப்படி, இது ஒரு அமைப்பின் non-SI and non-metric வகையின் கீழ் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஒரு சதுர அடியானது பயனாளருக்கு புதிய வீடு, வாடகைக்கு இடம், அலுவலகத்திற்கான வாடகை இடம் மற்றும் குடியிருப்பு நிலம் ஆகியவற்றை  அளவிட இது உதவுகின்றது.

Note: சதுர அடி கணக்கிற்கு பயன்படுத்தப்படும் சுருக்கம் ‘sf’ மற்றும் ‘sq'(1 அடி மற்றும் 2 அடி)

One Cent How Many Square Feet | 1 Cent to Square Feet in Tamil 

ஒரு சதுர அடி என்பது உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் நில அளவீட்டு அலகு. அமெரிக்காவைத் தவிர, கீழ் உள்ள பிற நாடுகளில் இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

 • இந்தியா
 • பாகிஸ்தான்
 • கனடா
 • ஐக்கிய இராச்சியம்
 • மியான்மர்
 • லைபீரியா
 • கானா
 • ஹாங்காங்
 • சிங்கப்பூர்
 • மலேசியா

சென்ட் மற்றும் சதுர அடி இடையே உள்ள உறவு என்ன? |1 Cent to Square Feet in Tamil 

 • ஒரு சென்ட் மற்றும் ஒரு சதுர அடி என்பது முற்றிலும் வேறுபட்ட காரணங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் இரு வெவ்வேறு அளவீட்டு அலகுகள் ஆகும். இந்த இரு வெவ்வேறு அலகுகளும், மற்ற எல்லா அலகுகளைப் போலவே, ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புள்ளவை.
 • ஆரம்ப காலத்தில், அனைத்து பயனாளர்களுக்கு இந்த முறைகளை மாற்றும் செயல்முறையை சிக்கலானதாகக் கருதினர். இந்த அலகுகளின் தொடர்பை அறிந்து புரிந்துகொண்ட பிறகு, செயல்முறை அவர்களுக்கு எளிதாக காணப்பட்டது.

சென்ட்களை சதுர அடிக்கு மாற்றுவது எப்படி? | 1 Cent to Square Feet in Tamil 

 • அளவீட்டின் எந்த அலகையும் மீட்டரிலிருந்து அடியாக மாற்றுவது அல்லது இந்த விஷயத்தில் சென்ட்கள் சதுர அடியாக மாற்றுவது கடினமான பணியாக இருக்கலாம்.
 • எனவே, பயனர்கள் முதலில் தங்கள் உறவைப் புரிந்துகொண்டு பின்னர் மாற்றும் செயல்முறையைப் புரிந்துகொள்ளத் தொடங்குவது எப்போதும் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.
 • சென்ட்களை சதுர அடியாக மாற்ற, நீங்கள் மதிப்பை 435.56 ஆல் பெருக்க வேண்டும் மற்றும் இறுதி முடிவு சதுர அடியாக இருக்கும்.

இது இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கலாம். எனவே, அதை நீங்கள் நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள, உங்களுக்காக சில உதாரணங்களை கீழே பார்க்கவும்.

1 Cent-ஐ Square Feet-ஆக மாற்றுவதற்கான சூத்திரம் | One cent is equal to how many square feet

நீங்கள் கணித கோட்பாடு மற்றும் கணித பிரதிநிதித்துவத்தைக் அறிந்து கொள்ளவும், மனப்பாடம் செய்யவும் இது பரிந்துரை செய்கிறது.

1 சென்ட் = சென்ட் * 435.56 சதுர அடி

1 cent to square feet

சுலபமான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, 1 சென்ட்டை சதுர அடியாக எளிதாக மாற்றலாம். சென்ட்களிலுள்ள மதிப்பை 435.6-ஆல் பெருக்கவும். சதுர அடியாக மாற்ற, 1 சென்ட்டை 0.0022956841138659-ஆல் வகுக்க வேண்டும்.

1 சென்ட் = 435.5600 சதுர அடி (1 சென்ட் = 435.6 சதுர அடிக்கு சமம்)

 • ஒரு சென்ட் என்பது 435.6 சதுர அடிகள் என்பது ஆகும் இது கிராமங்களில் இன்று வரை படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
 • நகர்புற பகுதிகளில் இந்த எக்கர் மற்றும் சென்ட் முறையானது நடை முறையில் இல்லை.
 • நில அளவையானது தற்போது துல்லியமாக கணக்கிடும் படி சதுர மீட்டர், ஹக்டேர் முறையே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

1 cent to square feet in tamil

தற்போது வீடுகட்டுவதற்கான தேவையான நிலம் 5.5 சென்ட் நிலம் அதாவது 2398 Sq ஏறத்தாழ இது 2400 Sq  நிலம் வீடுகட்ட தேவையான நிலம், அதாவது ஒரு கிரவுண்டு நிலம் ஆகும்.

 • 1 ஏக்கர் நிலம் என்பது 100 சென்ட் ஆகும்.
 • 1 ஏக்கர் நிலம் என்பது 10 சதுர சென்ட் ஆகும்.
 • 1 சென்ட் என்பது 435.6 சதுர அடிகள் ஆகும்.

நிலத்தின் அளவுகள் பற்றிய குறிப்பு:

 • 1 சென்ட் – 40.47 சதுர மீட்ட‍ர்
  1 ஏக்க‍ர் – 43,560 சதுர அடி
  1 ஏக்க‍ர் – 40.47 ஏர்ஸ்
  1 ஹெக்டேர் – 10,000 சதுர மீட்ட‍ர்
  1 ஏர்ஸ் – 100 சதுர மீட்ட‍ர்
  1 குழி – 144 சதுர அடி
  1 சென்ட் – 3 குழி
  3 மா – 1 ஏக்க‍ர்
  3 குழி – 4356 சதுர அடி
  1 மா – 100 குழி
  1 ஏக்க‍ர் – 18 கிரவுண்டு
  1 கிரவுண்டு – 2,400 சதுர அடி

நில அளவுகள்

 • 5.509641873278237 சென்ட் = சதுர அடி?
 • கணித வெளிப்பாட்டின் படி  2400 சதுர அடி = 5.509641873278237 சென்ட்.

2.5 Cent to Square Feet

 • 2.5 சென்ட்-ஐ சதுர அடியாக மாற்ற வேண்டுமென்றால்  சென்ட்களை 435.6-ஆல் பெருக்கவும். அதில் வரும் முடிவானது 1,089 சதுர அடி ஆகும்.

3 Cent to Square Feet

 • 3 சென்ட்களை சதுர அடியாக மாற்ற இதே அணுகுமுறை பயன்படுத்தப்படலாம் வாங்க .
 • சதுர அடியின் அடிப்படையில்(3*435.6)  1306.8 சதுர அடி என்று பதில் கிடைக்கும்.
 • 10 சென்ட் என்பது 4356 சதுர அடிக்கு சமம். நீங்கள் 4 சென்ட்களை சதுர அடியாக மாற்றினால் தோராயமாக 1742.4 சதுர அடி முடிவாகும்.

10 Cent to Square Feet

 • 10 சென்ட் என்பது 4355.59 சதுர அடி அதாவது 10 சென்ட் 4355.59 சதுர அடிக்கு சமம்

சென்ட்டிலிருந்து சதுர அடிக்கு மாற்றும் அட்டவணை

1 cent to square feet in tamil

Cent  1 Square Feet Answer
1 435.559 435.559
2 435.559 871.118
3 435.559 1306.677
4 435.559 1742.236
5 435.559 2177.795
6 435.559 2613.354
7 435.559 3048.913
8 435.559 3484.472
9 435.559 3920.031
10 435.559 4355.59

 

Read also:

Read Also: General Articles

Visit also: