ஒரு வருடத்தில் எத்தனை வாரங்கள் உள்ளன? How many weeks are there in a year tamil?

How many weeks are there in a year tamil?
How many weeks are there in a year tamil?
ஒரு வருடத்தில் எத்தனை வாரங்கள் உள்ளன? | How many weeks are there in a year tamil?

வாரத்தின் வரலாறு | History Of WEEK

How many weeks are there in a year tamil? இந்த பதிவில் “வாரம்” பற்றிய வரலாற்றை விரிவாக பார்க்கப்போகிறோம். நிலையான 7-நாள் வாரம் என்று பழங்காலத்திலிருந்து பைபிளுக்கு முன்பே பின்பற்றி வருகின்றோம்.

ஜூலியஸ் சீசர் ஒரு ஜூலியன் நாட்காட்டியை முன்மொழிந்த ரோம் நாட்களில் இது தொடர்ந்தது. ஜூலியன் நாட்காட்டி சூரிய வருடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அதாவது நாட்கள், வாரங்கள் மற்றும் மாதங்கள் சூரியனின் இயக்கங்களின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன.

ஜூலியன் நாட்காட்டி ஐரோப்பாவிலும் ஐரோப்பிய காலனிகளிலும் 1582 வரை ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அப்போதுதான் ஐரோப்பா கிரிகோரியன் நாட்காட்டியைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியது, இது சூரிய ஆண்டையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது.

இன்று மேற்கில் நாம் கிரிகோரியன் நாட்காட்டியைப் பயன்படுத்துகிறோம், இது ஒரு சூரிய நாட்காட்டியாகும். ஆனால் பழைய பழக்கங்கள் சிலருக்கு கடுமையாக இருக்கின்றன. கிழக்கு ஐரோப்பாவின் சில பகுதிகள் இன்னும் ஜூலியன் நாட்காட்டியைப் பயன்படுத்துகின்றன, உதாரணமாக ஆர்த்தடாக்ஸ் மற்றும் ஓரியண்டல் ஆர்த்தடாக்ஸ் தேவாலயங்களில்.

மேலும் என்னவென்றால், சீனா, கொரியா, ஜப்பான் மற்றும் வியட்நாம் போன்ற உலகின் பல பகுதிகளில், நிலவின் வளர்ச்சி மற்றும் குறைவின் அடிப்படையில் சந்திர நாட்காட்டியைப் பயன்படுத்துகின்றனர். மேலுள்ள தகவல் மட்டுமின்றி காலம் மற்றும் நேரம் பற்றிய கணக்கீடுகள் பற்றியும் பார்க்கலாம்.

ஒரு வருடத்தில் உள்ள வாரங்களின் கணக்கீடு | How many weeks are there in a year tamil?

ஒரு வருடம் 52 வாரங்கள் மற்றும் 1 நாள் கொண்டது. ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் 365 நாட்கள் உள்ளன, அவை 7 நாள் வாரங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

ஒரு வருடத்தில் எத்தனை வாரங்கள் உள்ளன என்பதை அறிய, ஒரு வருடத்தில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கையை (365) ஒரு வாரத்தில் எத்தனை நாட்கள் (7) வகுத்தால் போதும்.

இதன் விளைவாக, ஒரு வருடத்தில் இருக்கும் வாரங்களின் சராசரி எண்ணிக்கை, அதாவது தோராயமாக 52.143 அல்லது 52 வாரங்கள் மற்றும் 1 நாள்.

நாம் இன்னும் துல்லியமாகத் தெரிந்துகொள்ள விரும்பினால், இதைச் சொல்லலாம்:

 • 1 வருடம் = 52 வாரங்கள் மற்றும் வார இறுதி நாட்கள்
 • 1 வருடம் = 12 மாதங்கள்
 • 1 வருடம் = 0.1 தசாப்தங்கள்
 • 1 வருடம் = 8.760 மணிநேரம்
 • 1 வருடம் = 525.600 நிமிடங்கள்
ஒரு லீப் ஆண்டில் வாரங்கள் | Leap year meaning in tamil
 • 100 ஆல் வகுக்கக்கூடிய மற்றும் 400 ஆல் வகுக்க முடியாத ஆண்டுகளைத் தவிர, ஒவ்வொரு 4 வருடங்களுக்கும் ஒரு காலண்டர் லீப் ஆண்டு ஏற்படுகிறது.
 • ஒரு காலண்டர் லீப் ஆண்டு 366 நாட்களைக் கொண்டுள்ளது, பிப்ரவரியில் 29 நாட்கள் உள்ளன:
 • 1 லீப் ஆண்டு = 366 நாட்கள் = (366 நாட்கள்) / (7 நாட்கள்/வாரம்) = 52.286 வாரங்கள் = 52 வாரங்கள் + 2 நாட்கள்

Weeks in a year chart

Year

Leap Year

Weeks in Year

2013

no

52weeks + 1day

2014

no

52weeks + 1day

2015

no

52weeks + 1day

2016

Yes

52weeks + 2day

2017

no

52weeks + 1day

2018

no

52weeks + 1day

2019

no

52weeks + 1day

2020

Yes

52weeks + 2day

2021

no

52weeks + 1day

2022

no

52weeks + 1day

2023

no

52weeks + 1day

2024

Yes

52weeks + 2day

2025

no

52weeks + 1day

2026

no

52weeks + 1day

வாரங்களைப் பற்றிய சில உண்மைகள்

 • கிரிகோரியன் நாட்காட்டி சந்திரனின் கட்டங்களைப் பின்பற்றுவதால் வாரத்திற்கு 7 நாட்கள் உள்ளன.
 • சந்திரன் அதன் கட்டங்களைச் சுற்றி வர 29.5 நாட்கள் எடுத்துக் கொண்டாலும், இது ஒரு கால இடைவெளியை அடிப்படையாகக் கொண்ட கடினமான எண்.
 • பாபிலோன்கள் தான் இந்தச் சுழற்சியை 28 நாட்களாகக் குறைத்து, ஒவ்வொன்றும் 7 நாட்களைக் கொண்ட 4 கால அலகுகளாகப் பிரித்தனர். அதனால்தான் ஒரு மாதத்திற்கு 4 வாரங்கள் உள்ளன.
 • ஆங்கிலத்தில், சனி, ஞாயிறு மற்றும் திங்கள் ஆகியவை கடவுள்களாகக் கருதப்படும் மூன்று கிரகங்களின் பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன – சனி, சூரியன் மற்றும் சந்திரன் – மற்ற நாட்கள் ஜெர்மானிய அல்லது நார்ஸ் கடவுள்களின் பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன.
 • வாரம் திங்கட்கிழமை தொடங்குகிறது என்று சர்வதேச தரநிலை வரையறுத்தாலும், அமெரிக்காவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாரத்தின் முதல் நாளாகக் கணக்கிடப்படுவது வழக்கம்.

Sudhartech

Read also: நா பிறழ் நெகிழ் சொற்றொடர் பயிற்சிகள்

ஒரு நாளில் எத்தனை நிமிடங்கள் உள்ளன? | How many minutes in a day tamil?
 • ஒரு நாள் கணக்கீட்டில் நிமிடங்கள்
 • ஒரு நாளுக்கு 24 மணிநேரம், ஒரு மணி நேரத்திற்கு 60 நிமிடங்கள், எனவே:
 • 1 நாள் = (24 மணிநேரம்/நாள்) × (60 நிமிடங்கள்/மணி நேரம்) = 1440 நிமிடங்கள்/நாள்

Months of the Year

வருடத்தின் மாதங்கள் | Months of the year list

S.No

Month Name

Days in Month

1

January

31 days

2

February

28 days (common year)

3

March

31 days

4

April

31 days

5

May

31 days

6

June

30 days

7

July

31 days

8

August

31 days

9

September

30 days

10

October

31 days

11

November

30 days

12

December

31 days

லீப் ஆண்டு 100 ஆல் வகுபடும் மற்றும் 400 ஆல் வகுபடாத ஆண்டுகளைத் தவிர, ஒவ்வொரு 4 வருடங்களுக்கும் நிகழ்கிறது.

ஒரு நாளில் எத்தனை வினாடிகள்? | How many Seconds are in a Day tamil?

ஒரு நாள் கணக்கீட்டில் வினாடிகள்

 • ஒரு நாள் 24 மணிநேரம், ஒரு மணி நேரம் 60 நிமிடங்கள் மற்றும் ஒரு நிமிடம் 60 வினாடிகள், எனவே 24 மணிநேரம்/நாள் நேரங்கள் 60 நிமிடங்கள்/மணிநேரம் 60 வினாடிகள்/நிமிடம் என்பது ஒரு நாளைக்கு 86400 வினாடிகளுக்கு சமம்:
 • 1 நாள் = 24 மணிநேரம்/நாள் × 60 நிமிடங்கள்/மணி × 60 வினாடிகள்/நிமிடம் = 86400 வினாடிகள்/நாள்
ஒரு மணி நேரத்தில் எத்தனை வினாடிகள்? | How many Seconds are in an Hour tamil?
 • ஒரு மணிநேரம் 60 நிமிடங்கள் மற்றும் ஒரு நிமிடம் 60 வினாடிகள்:
 • 1 மணிநேரம் = (60 நிமிடங்கள்/மணி) × (60 வினாடிகள்/நிமிடம்) = 3600 வினாடிகள்/மணி
ஒரு வருடத்தில் எத்தனை வினாடிகள்? | How many seconds are there in a year tamil?

ஒரு வருட கணக்கீட்டில் வினாடிகள்: 

ஒரு கிரிகோரியன் காலண்டர் ஆண்டு, 365.2425 நாட்கள் கொண்டது:

 • 1 வருடம் = 365.2425 நாட்கள் = (365.2425 நாட்கள்) × (24 மணிநேரம்/நாள்) × (3600 வினாடிகள்/மணி நேரம்) = 31556952 வினாடிகள்

ஒரு ஜூலியன் வானியல் ஆண்டு, 365.25 நாட்கள் கொண்டது:

 • 1 வருடம் = 365.25 நாட்கள் = (365.25 நாட்கள்) × (24 மணிநேரம்/நாள்) × (3600 வினாடிகள்/மணி நேரம்) = 31557600 வினாடிகள்

ஒரு காலண்டர் பொதுவான ஆண்டு 365 நாட்கள் கொண்டது:

 • 1 பொதுவான ஆண்டு = 365 நாட்கள் = (365 நாட்கள்) × (24 மணிநேரம்/நாள்) × (3600 வினாடிகள்/மணி நேரம்) = 31536000 வினாடிகள்

ஒரு காலண்டர் லீப் ஆண்டு 366 நாட்கள் கொண்டது (ஒவ்வொரு 4 வருடங்களுக்கும் நிகழ்கிறது):

 • 1 லீப் ஆண்டு = 366 நாட்கள் = (366 நாட்கள்) × (24 மணிநேரம்/நாள்) × (3600 வினாடிகள்/மணி நேரம்) = 31622400 வினாடிகள்
ஒரு மாதத்தில் எத்தனை வாரங்கள்? | How many Weeks are in a Month tamil?
How many weeks are there in a year tamil (2)
How many weeks are there in a year tamil (2)

ஒரு மாதத்தில் வாரங்கள் கணக்கீடு

ஒரு மாதத்தில் 31 நாட்களுக்கு:

 • (31 நாட்கள்) / (7 நாட்கள்/வாரம்) = 4.4286 வாரங்கள் = 4 வாரங்கள் + 3 நாட்கள்

ஒரு மாதத்தில் 30 நாட்களுக்கு:

 • (30 நாட்கள்) / (7 நாட்கள்/வாரம்) = 4.2857 வாரங்கள் = 4 வாரங்கள் + 2 நாட்கள்

ஒரு மாதத்தில் 28 நாட்களுக்கு:

 • (28 நாட்கள்) / (7 நாட்கள்/வாரம்) = 4 வாரங்கள்

ஒரு மாதத்தில் 29 நாட்களுக்கு:

 • (29 நாட்கள்) / (7 நாட்கள்/வாரம்) = 4.1429 வாரங்கள் = 4 வாரங்கள் + 1 நாள்

Weeks in a month table

S.No

Month Name

Days in Month

Weeks in Month

1

January

31 days

4 weeks + 3 days

2

February

28 days

(common year) 4 weeks

(leap year) 4 weeks + 1 day

3

March

31 days

4 weeks + 3 days

4

April

31 days

4 weeks + 2 days

5

May

31 days

4 weeks + 3 days

6

June

30 days

4 weeks + 2 days

7

July

31 days

4 weeks + 3 days

8

August

31 days

4 weeks + 3 days

9

September

30 days

4 weeks + 2 days

10

October

31 days

4 weeks + 3 days

11

November

30 days

4 weeks + 2 days

12

December

31 days

4 weeks + 3 days

கால நேரங்களின் முக்கிய புள்ளிவிவரங்கள்

How many weeks are there in a year tamil
How many weeks are there in a year tamil

Read also: வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்

Read also: மண் மனம் மாறாத தேனி மாவட்டத்தின் வரலாறு

Sudhartech

To Join

To Join

To Join